Crear nou associat

ID asociat  :  _____________

Contrasenya: ____________

Rol

Notes de l’administrador:

____________________________________________________

Data inscripció:

Nom: ________________________________________________

Cognoms: _____________________________________________

Nº Document identificatiu; _____________________

Data Neixement; ________________

Email: __________________________________

Telèfon: __________________  Telèfon2: ____________________

Situacio Laboral: Jubilat / Atur / Empleat / Estudiant / Empresari/ Excedencia / altres

Barri:_________________________-

Horari de servei mati / tarda / caps de semana : __________________

Acces internet : Si / No

Origen: Catalunya, Espanya, Unió Europea, Països Europeus no UE, Magreb, Africa subsahariana, Amèrica Nord, Centre i sud-amèrica, Asia i Oceanía  ______________________________

 

Anuncis